Michael Mermelstein
Writer

America's Finest Corvettes